Kinderroof : enkele oefeningen voor een veilig(er) gedrag

Artikel verschenen op http://www.secunews.be op 30 Januari 2012. Om het artikel te zien op de website van Secunews, klik hier.
Evelyne Josse, 2012

In de vorige artikels zijn we uitgebreid ingegaan op de regels die kinderen moeten kennen om kinderlokken te voorkomen en in voorkomend geval, het ergste te vermijden. Het is nochtans onvoldoende hen alleen maar te zeggen cadeautjes van onbekenden te weigeren en om hulp te roepen wanneer ze in gevaar zijn. Als ze oog in oog staan met de verleiding of de dreiging, vergeten ze het gegeven advies misschien.

Praktische oefeningen zijn het enige echte doeltreffende middel om de voorzichtigheidsregels en gepaste reacties in geval van gevaar in te prenten.

Volgens ons moet het accent niet gelegd worden op deze specifieke veiligheidsinstructies. Dit aspect moet absoluut deel uit maken van een breder preventieprogramma waarbij een kritisch gebruik van internet en veiligheid op de weg en thuis ook in de kijker worden gezet.

Betrouwbare personen en veilige plaatsen

Het is belangrijk om kinderen die nog niet naar school gaan, aan te leren hoe ze betrouwbare personen moeten herkennen. Ouders en andere opvoeders kunnen hen veilige personen laten aanduiden in een serie van foto’s en afbeeldingen van familieleden, goede vrienden, politieagenten, bewakers, kassiers, vrouwen in gezelschap van kinderen, de bakker, de potbode, de kruidenier en andere mensen.

Op weg naar school, naar de winkel, naar het park, naar het strand, naar het zwembad enzovoort, kunnen de ouders aan hun kinderen vragen tot welke personen ze zich zouden richten en naar welke veilige plaatsen ze zouden gaan als ze verloren of in gevaar zijn.

Opvoeders kunnen discussies voeren en hun leerlingen aanzetten tot nadenken door middel van een doos vol afbeeldingen waarop verschillende plaatsen te zien zijn zoals straten, winkelcentra, sportclubs, toeristische attracties enzovoort.

De aandacht trekken

Op openbare plaatsen, in winkels, op de plaats van hun hobby’s enzovoort, kunnen de ouders hun kinderen vragen welke middelen ze zouden gebruiken om de aandacht te trekken als ze zich bedreigd voelen. Wat zouden ze exact roepen? Welke voorwerpen zouden ze laten vallen om geluid te maken? Tegen welke dingen zouden ze stampen?

Het gepaste gedrag in geval van gevaar

Rollenspellen tussen opvoeders en kinderen kunnen heel nuttig zijn. Hier volgen enkele voorbeelden van sketches waar de ouder of de opvoeder de rol van kinderlokker voor zich neemt:

– een onbekende benadert een kind op straat en vraagt de weg naar het winkelcentrum – een chauffeur stelt het kind voor het naar huis te brengen en in de wagen te stappen
– een vage kennis zegt dag, vraagt nieuws over het kind zijn ouders die hij zou kennen en nodigt het uit met hem naar huis te gaan voor een lekkere chocoladesnack
– een onbekende komt haastig en in paniek naar het kind toe en beweert zijn hond of zijn zoon verloren te hebben en vraagt het kind om hulp

In de klas kunnen de onderwijzers deze thema’s verder uitwerken door interactieve pedagogische spelletjes te organiseren. Bijvoorbeeld een quiz (leren om listen van kinderlokkers te doorzien en gepast te handelen door op vragen te antwoorden) of een gezelschapspelletje (zoals een soort ganzenspel waarbij deelnemers een kind helpen om terug bij zijn ouders te geraken volgens een parcours vol valstrikken).

Men leert het best iets bij door het aan iemand anders uit te leggen. Ouders en opvoeders moeten er zeker van zijn dat hun kinderen de veiligheidsinstructies onder de knie hebben. Ze kunnen hen daarom vragen deze aan te leren aan een medeleerling, een buur, een vriend, een huisdier, een knuffelbeer, een pop enzovoort.

Andere artikels

Moeten we kinderen aanleren om kinderlokkers te wantrouwen ?
Kinderlokken, wie en wat moeten we wantrouwen ?
De valstrikken van kinderlokkers
Kinderlokken, de basisregels voor ouders
Kinderlokken, bewustmaking van kinderen
Kinderlokken voorkomen, wat kinderen moeten weten
Kinderlokken, wat moet je doen in geval van gevaar ?
Kinderroof : enkele oefeningen voor een veilig(er) gedrag

Ook in het Frans!

Faut-il apprendre aux enfants à se méfier des pédoprédateurs ?
Pédoprédation, de qui et de quoi se méfier ? ?
Les pièges des pédoprédateurs?
Pédoprédation, les règles de base pour les parents?
Pédoprédation, la sensibilisation des enfants?
Prévenir la pédoprédation, ce que les enfants doivent savoir?
Pédoprédation, que faire en cas de danger ? ?
Pédoprédation, des exercices pour apprendre la sécurité?

Evelyne Josse

Psycholoog, psychotherapeute

Dans la même rubrique