Kinderlokken, wat moet je doen in geval van gevaar ?

Artikel verschenen op http://www.secunews.be op 19 Januari 2012. Om het artikel te zien op de website van Secunews, klik hier.
Evelene Josse, 2012

In het vorige artikel hebben we de regels opgesomd die kinderen moeten toepassen om zo te vermijden dat ze het slachtoffer worden van een kinderlokker. In dit artikel geven we enkele instructies die ze moeten volgen indien ze in gevaar zijn.

– Kinderen moeten weten dat ze het recht hebben om ongehoorzaam te zijn aan een volwassene en om te roepen wanneer ze zich bedreigd voelen. Dit gedrag gaat wel volledig in tegen het opvoedingsprincipe dat kinderen respect moeten hebben voor volwassenen en mensen met autoriteit. De ouders moeten hen dus verzekeren dat ze niet gestraft zullen worden als ze zich vergissen.

– Wanneer een kind vindt dat het zich in een vreemde, gênante of enge situatie bevindt, moet het schreeuwen om de aandacht te trekken. Kinderlokkers zoeken altijd gemakkelijke prooien ; ze geven het vaak op wanneer ze het risico lopen om ontdekt te worden.

– In de volgende situaties moet een kind zo hard schreeuwen als het kan, vluchten naar een plek waar veel mensen zijn en hulp vragen : wanneer een onbekende dichtbij komt terwijl het kind heel duidelijk zegt dat het dat niet wil ; wanneer een onbekende erop aandringt om in zijn auto te stappen ; wanneer hij een foto maakt ; wanneer hij probeert om het kind mee te nemen tegen zijn wil of als hij het volgt. Als er niemand in de buurt is, moet het kind aan eender welke deur bellen.

– Als iemand probeert om het kind te grijpen, moet het schreeuwen : Jij bent mijn papa niet! Hulp, dit is mijn vader niet! Hulp! Dit is een onbekende! of Ik ken u niet! Laat mij met rust! Mensen op gehoorsafstand zullen zich dankzij deze zinnen meteen realiseren dat het kind in gevaar is. Het kind moet ook op elk voorwerp in zijn buurt stampen, dingen op de grond gooien om zo lawaai te maken en de aandacht te trekken.

– Wanneer een kind met dwang wordt vastgehouden, moet het terugvechten, draaien aan of bijten in de neus, de oren of eender welk lichaamsdeel waar het aan kan, in de lies stampen, zijn vingers in de ogen van de aanvaller duwen, zich laten vallen op de grond en lopen zodra het kan. Zorg ervoor dat kinderen weten dat geen enkele persoon het recht heeft om hen pijn te doen.

Het is belangrijk dat kinderen geïnformeerd zijn over de manier waarop ze zich moeten gedragen in geval van gevaar. Maar informatie alleen is onvoldoende om ervoor te zorgen dat kinderen effectief gepast reageren wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.

In het volgende artikel gaat het over de manier waarop ouders en andere opvoeders kinderen kunnen helpen om deze regels toe te passen door bijvoorbeeld rollenspelen.

Andere artikels

Moeten we kinderen aanleren om kinderlokkers te wantrouwen ?
Kinderlokken, wie en wat moeten we wantrouwen ?
De valstrikken van kinderlokkers
Kinderlokken, de basisregels voor ouders
Kinderlokken, bewustmaking van kinderen
Kinderlokken voorkomen, wat kinderen moeten weten
Kinderlokken, wat moet je doen in geval van gevaar ?
Kinderroof : enkele oefeningen voor een veilig(er) gedrag

Ook in het Frans!

Faut-il apprendre aux enfants à se méfier des pédoprédateurs ?
Pédoprédation, de qui et de quoi se méfier ? ?
Les pièges des pédoprédateurs?
Pédoprédation, les règles de base pour les parents?
Pédoprédation, la sensibilisation des enfants?
Prévenir la pédoprédation, ce que les enfants doivent savoir?
Pédoprédation, que faire en cas de danger ? ?
Pédoprédation, des exercices pour apprendre la sécurité?

Evelyne Josse

Psycholoog, psychotherapeute

Bron: http://www.childfocus.be

Dans la même rubrique