Omgaan met agressief gedrag van getraumatiseerde kinderen

Artikel verschenen op http://www.secunews.be op 17 December 2015. Om het artikel te zien op de website van Secunews, klik HIER.


 

Omgaan met agressief gedrag van getraumatiseerde kinderen


Hoe kunnen we het best reageren op agressief gedrag van een kind na een traumatische ervaring? Door op tijd en op de juiste manier hierop te reageren, kunnen we voorkomen dat het gedrag escaleert en uitmondt in geweld.

In de drie vorige artikels hebben we besproken welke gebeurtenissen traumatiserend kunnen zijn voor kinderen en hoe kinderen daarop kunnen reageren (o.a. angstig of agressief). Ook gaven we adviezen voor ouders, leerkrachten, opvoeders en andere betrokkenen om met dergelijke angsten van kinderen om te gaan.

Enkele nuttige tips

Heb aandacht voor de moeilijkheden die het kind heeft ondervonden.
Een traumatische ervaring kan ernstige gedragsstoornissen tot gevolg hebben (1). Toon begrip en bied het kind de nodige steun.

Scheld het kind niet uit en deel geen lijfstraffen uit
(een draai om de oren, een pak slaag …). Een kind kan (nog meer) agressief gedrag gaan vertonen als het in zijn omgeving wordt geconfronteerd met mensen die geweld gebruiken of op een agressieve manier met elkaar omgaan. Wanneer u uw toevlucht neemt tot lijfstraffen, wordt u zelf voor het kind een rolmodel voor agressief gedrag.

Geef duidelijk aan welk gedrag u van het kind wenst te zien. Laat het kind indien nodig even in een aparte ruimte (maar onder uw toeziend oog) ‘afkoelen’ en laat het terugkomen als het weer tot zichzelf is gekomen.

Elk kind heeft behoefte aan duidelijke regels en grenzen.
Toegeeflijkheid versterkt juist agressief gedrag en vergroot de kans op gewelddadig handelen. Wees dus resoluut: treed consequent op tegen elke agressieve houding en verbied iedere vorm van onaanvaardbaar gedrag.

Help het kind te verwoorden wat hem kwelt of dwarszit.
Agressiviteit kan een manier zijn voor een kind om zijn angsten of frustraties uit te drukken.

Zorg ervoor dat het kind zich voldoende kan uitleven
tijdens sport- en spelactiviteiten. Een teveel aan energie kan namelijk ook worden omgezet in agressief gedrag.

Maak u niet te snel zorgen over prikkelbaarheid en tegendraadse houding
van een puber of adolescent. Dat zijn immers typische kenmerken voor die leeftijd.

Praat met het kind over zijn gevoelens, twijfels en ongerustheden.
Sommige oudere kinderen zijn geneigd om met geweld te reageren uit een soort wraak omdat ze zich bedreigd, machteloos of kwetsbaar voelen. Probeer samen deze negatieve wraakneigingen om te buigen in positieve uitdrukkingsmogelijkheden.

Evelyne Josse
Psycholoog, psychotherapeut

(1) Josse, E. (2011), Le traumatisme chez le nourrisson, l’enfant et l’adolescent, de Boeck, coll. Le point.

Zie ook:
– Welke gebeurtenissen zijn traumatiserend voor kinderen? (1)
– Hoe reageren kinderen op een traumatische gebeurtenis? (2)
– Omgaan met angsten van kinderen na een traumatische gebeurtenis (3)

Dans la même rubrique