Rape drugs : effecten en mogelijke gevolgen

Artikel verschenen op http://www.secunews.be op 21 Maart 2012. Om het artikel te zien op de website van Secunews, klik hier.
Evelyne Josse, 2012

GHB (gammahydroxyboterzuur), ook vaak rape drug (of verkrachtingsdrug) genoemd, is een stof die de geestelijke en lichamelijke weerstand van de gebruiker vermindert: het tast zijn of haar kracht, mentaal vermogen, wilskracht en geheugen aan. Deze drug wordt dan ook wel (ongemerkt) toegediend met de uiteindelijke bedoeling het “gewillige” slachtoffer te verkrachten, vandaar de naam. In dit artikel gaan we verder in op de effecten en mogelijke gevolgen van GHB.

De effecten van GHB

In een lage dosis zorgt GHB voor een ontspannen, blij en ongeremd gevoel, een vlotte babbel en opgewondenheid.
Een gemiddelde dosis veroorzaakt duizeligheid, ongecontroleerde bewegingen, moeite om te spreken, verwardheid, sufheid en slaperigheid. Een hoge dosis van deze drug, in combinatie met alcohol of andere drugs, leidt tot een onbedwingbare slaap en bewusteloosheid.
In het geval van een zeer hoge (over)dosis treden er ernstige stoornissen op, zoals ademhalingsmoeilijkheden, bradycardie (abnormaal trage hartslag), oncontroleerbare rillingen en stuiptrekkingen. En hoe hoger de ingenomen dosis, hoe groter de kans op coma en overlijden.

Begin en duur van de effecten

De eerste effecten van GHB treden normaal binnen een halfuur op. Wanneer het slachtoffer GHB op de nuchtere maag inneemt of de dosis hoog is, kunnen de effecten zelfs al na 5 tot 10 minuten merkbaar worden.

Bij een lage tot middelmatige dosis houden de effecten 1 tot 4 uur aan, terwijl bij een erg hoge dosis de werkingsduur kan oplopen tot 24 uur. Over het algemeen is de drug volledig uitgewerkt binnen 8 uur na de inname.

En daarna…

Als het slachtoffer weer wakker wordt, is hij of zij vaak zeer verward. Andere mogelijke gevolgen zijn misselijkheid en overgeven, rillingen en stuiptrekkingen.

Van de periode waarin hij of zij onder invloed van de drug was, heeft het slachtoffer vaak enkel nog vage herinneringen, meestal in de vorm van flitsen. Die verdovende eigenschappen van GHB, gecombineerd met schaamte en schuldgevoelens over het feit dat hij of zij geen weerstand heeft geboden tegen de dader, dragen er sterk toe bij dat er doorgaans geen aangifte van de verkrachting wordt gedaan. De politiediensten schatten dat slechts 1 % van de slachtoffers hiervoor klacht indient.

Andere rape drugs

GBH is overigens niet de enige drug die van de gebruiker een gemakkelijk slachtoffer maakt. Achter de algemene term “rape drug” gaan allerlei medicijnen schuil die een soortgelijke werking hebben en voor hetzelfde doel kunnen worden misbruikt, bijvoorbeeld benzodiazepinen, en in het bijzonder kalmeer- en slaapmiddelen zoals flunetrazepam (rohypnol) en zolpidem (onder de merknaam stilnoct in België, stilnox in Frankrijk), pijnstillers, verdovingsmiddelen en antidepressiva.

Deze stoffen veroorzaken een ongeremdheid en kunnen leiden tot bewusteloosheid en geheugenverlies, zeker als ze in combinatie met alcohol worden ingenomen. Deze psychotrope middelen bestonden uiteraard al lang voor ze werden gebruikt (of liever: misbruikt) voor het plegen van criminele, strafbare feiten. Jarenlang deden de daders van dergelijke misdrijven immers veelal een beroep op alcohol: ze voerden hun slachtoffers dronken voor ze hen seksueel misbruikten.

In een volgend artikel geven we enkele tips ter bescherming van mogelijke slachtoffers van deze rape drugs.

Evelyne Josse

Psychologe, psychotherapeute

Vorige artikels
– De verkrachtingsdrug, waar gaat dit over ?
– Rape drugs : effecten en mogelijke gevolgen
– Rape drugs : voorkomen is beter dan genezen !
– Rape drugs : vermoeden van gedwongen inname… Wat nu ?
– Rape drugs : vermoeden van seksueel misbruik… Wat nu ?

Bron: http://www.emcdda.europa.eu

Dans la même rubrique